Kiedy stajemy się inwestorem planującym wybudowanie domu jednorodzinnego, musi spotkać się z architektami i będziemy mieli kontakt z efektami ich pracy. W pierwszej kolejności będą to projekty naszego domu, w drugiej przyjdzie nam mierzyć się z adaptacją projektu.
Adaptacja projektu architektonicznego to w dużej mierze uregulowanie kwestii formalnych związanych z budową, miejscem budowy i związanymi z tym pozwoleniami na budowę oraz zagospodarowanie danej działki budowlanej. Ponadto rolą architekta adaptującego jest zbadanie wszelkim okoliczności mających wpływ na ewentualne funkcjonowanie budynku. Mowa tu o uwarunkowaniach klimatycznych, gruntowych czy nawet geologicznych. Wszystko to razem musi być udokumentowane i dokładnie opisane, gdyż ma wpływ na formę budowy oraz rodzaj materiałów mających zostać użyte przy budowie.

Ponadto architekt podejmujący się adaptacji projektu może dostosować projekt do potrzeb Inwestora. Bez problemu może on nanieść na projekt zmiany. Wynika to z faktu, że architekt adaptujący w momencie zakończenia adaptacji staje się autorem projektu który ma zostać zbudowany. Tym samym to na architekcie podejmującym się adaptacji ciąży cała odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenia oraz wskazania co do materiałów budowlanych, które mają posłużyć budowie danej inwestycji. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że architekt adaptujący co do zasady jest osobą, która będzie nam co najmniej pomagała przy pracach związanych z załatwianiem wszelkich kwestii formalnych związanych z budową domu. Trzeba tu zaznaczyć, że sam zakup projektu domu nie jest podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero właściwa adaptacja projektu, jego opisanie oraz udokumentowanie staje się spełnieniem warunku niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego, dobrze kiedy ktoś mający pojęcie o gąszczu przepisów związanych z prawem budowlanym będzie wsparciem na każdym etapie walki o tę zasadnicza dla całego procesu budowy decyzję.

PODZIEL SIĘ
Następny artykułDomy drewniane - wady i zalety